Posted on Leave a comment

Een verslaving aanpakken bij een kliniek

In een afkickkliniek kan een verslaving worden aangepakt. Verslavingen kunnen gaan over het gebruik van alcohol en drugs, maar kan ook over gedragsverslavingen zoals gamen en gokken gaan. Bij een afkickkliniek begint het met een intakegesprek. Hier wordt er gekeken naar je situatie en wat jouw wensen en behoeftes zijn. Er wordt ook besproken in welke kliniek een behandeling plaats gaat vinden. Dit is afhankelijk van de verslavingsproblematiek en of de behandeling klinisch of ambulant moet zijn. Voor een ambulante behandeling is een goede thuissituatie en zelfredzaamheid in zekere maat gevraagd. Een klinische behandeling die ver weg van thuis, familie en alles wat in de vaste routine hoort, kan ervoor zorgen dat er een doorbraak komt. In sommige gevallen is een ambulante behandeling juist beter.

Een duurzaam herstel voor jou

Na de intake geeft een behandelaar advies over de keuze waar de slagingskans om van een verslaving af te komen het grootst is. Je weet dan waar en op welke manier een behandeling gaat plaatsvinden. Je weet natuurlijk nog niet wat je precies kunt verwachten. Daarom is er vanaf het eerste contactmoment begeleiding door professionals en ervaringsdeskundige. Zij passen de aanpak aan op jou. Er wordt geen vast traject afgegaan, maar er wordt gekeken naar het beste voor jouw situatie. Dit vergroot de kans op een duurzaam herstel.

Een behandeling van een verslaving en onderliggende problemen

Connection-sGGZ is een afkickkliniek waar je terecht kunt met gok-, drank- en drugsverslavingen. Tijdens een behandeling wordt er gekeken naar de verslaving en de mogelijke onderliggende problemen. Door beide aan te pakken is de kans vele malen groter dat een verslaving verholpen kan worden en dat er geen terugval komt. Er wordt nazorg aangeboden om de kans op een terugval nog kleiner te maken. Een grondige aanpak zorgt ervoor dat iemand een duurzaam herstel kan hebben en dat de kwaliteit van leven verbeterd wordt.